Công nghệ & phát triển

Tất cả các sản phẩm của postQuam được thiết kế một cách cẩn trọng bằng cách sử dụng các thành phần hoạt động hiệu quả và sáng tạo nhất. Điều này được thực hiện bởi bộ phận R&D của postQuam, nơi điều tra các vấn đề thẩm mỹ lớn và hình thành các sản phẩm cụ thể để điều trị.

3 1

Trong quá trình sản xuất, đội ngũ nhân viên của postQuam tiến hành một cách cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ từng sản phẩm và giám sát truy xuất nguồn gốc cho phép đảm bảo chất lượng cao nhất trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Các chứng nhận Chất lượng postQuam:

. Chứng nhận FDA Hoa Kỳ  

. Chứng nhận SASO

. Chứng nhận ARNOR

. Chứng nhận EQNet

. Chứng nhận CE

. Chứng nhận RoHS Compliant

. Chứng nhận ISO 9001

. Chứng nhận ISO 14001 (QMS)

. Chứng nhận ISO 22716

. Chứng nhận BVQI  ISO 9001

. Chứng nhận BVQI ISO 14001

Bài viết liên quan